Alternatief paarden centrum 'Renaissance'
Caroline Kimmerle
Elina van Wel
 
Welkom
Pensionstalling
Lessen en africhting
Foto's accomodatie
Tarieven
Clinics en Lezingen
Natuurgeneeskunde
Kruiden
Copyright/disclaimer
Agenda
Gastenboek
Links
Naslag allerlei
Reacties en inschrijving   

 

 

Aansprakelijkheid


Ondanks de constante zorg en aandacht die Alternatief paarden centrum "Renaissance" besteedt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd worden voorkomen.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze site verkregen is. De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door Alternatief paarden centrum "Renaissance" geleverd artikel geleden wordt. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Copyright


Alle publicaties van Alternatief paarden centrum "Renaissance" zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Alternatief paarden centrum "Renaissance".
 

Copyright: Alternatief paarden centrum "Renaissance"